2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per al seu compliment
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús