2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats introductòries adreçades a explicar els trets generals de la matèria, les pautes organitzatives, metodològiques i els objectius de l'aprenentatge.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de les unitats temàtiques de l'assignatura. L'assistència és obligatòria.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Preparació, resolució escrita i exposició pública de diferents supòsits pràctics vinculats a les unitats temàtiques de l'assignatura. L'assistència és obligatòria.