2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats introductòries adreçades a explicar els trets generals de la matèria, les pautes organitzatives, metodològiques i els objectius de l'aprenentatge.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de les unitats temàtiques de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Preparació, resolució escrita i exposició pública de diferents supòsits pràctics vinculats a les unitats temàtiques de l'assignatura. Una acreditació dels coneixements teòrics bàsics amb una nota mínima de 5, és imprescindible per fer l'opció de seguir els seminaris en avaluació continuada. L'assistència és obligada a totes les sessions.
Atenció personalitzada L'horari de l'atenció presencial constarà al Moodle.
L'atenció no presencial es durà a terme via Moodle.