2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  RÈGIM D'ESTRANGERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) RÈGIM D'ESTRANGERIA Codi 15204112
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
Adreça electrònica diana.marin@urv.cat
albert.marti@urv.cat
Professors/es
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
MARTÍ BARGALLÓ, ALBERT
Web http://moodle.urv.net/
Informació rellevant La realitat laboral actual ens ofereix un panorama on la presencia de mà d’obra estrangera adquireix una especial rellevància. Conèixer el règim jurídic dels treballadors estrangers es converteix, per tant, en una necessitat pels operadors laborals. El Dret d’estrangeria es caracteritza per la seva complexa configuració, donada la tendència a la constant activitat normativa a nivell intern i a la incorporació de les prescripcions que provenen de la Unió Europea en aquest àmbit. La condició jurídica de treballador estranger afecta a les parts que intervenen en la relació laboral, tant al propi treballador com a l’empresari, els quals han de superar un seguit de tràmits administratius, que el professional ha de dominar en la seva faceta d’orientació i assessoria.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent