2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
DATOS IDENTIFICATIVOS 2014_15
Asignatura (*) ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Código 15204114
Titulación
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
5 Obligatoria Segundo 1Q
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Prerrequisitos
Departamento Dret Públic
Coordinador/a
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
Correo-e mariaines.gil@urv.cat
silvia.carmona@urv.cat
Profesores/as
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
Web
Información relevante La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic espanyol, juntament amb el Dret constitucional. En efecte, la Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració Pública a la qual integra, en tant que serveix a l’interés general, dintre dels poders de l'Estat. A la vegada, la Constitució espanyola reconeix també un ampli conjunt de drets als ciutadans enfront dels Poders Públics, per tal de garantir un constant equilibri entre l'actuació pública i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans. Des d’aquesta perspectiva, l’estudi d’aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en els aspectes essencials de l’ordenament juridicoadministratiu, prestant especial atenció a la regulació de l’organització, els mitjans i les formes d’actuació de l’Administració Pública, així com les relacions que s’estableixen entre les diferents administracions existents al nostre ordenament i amb la resta de subjectes que operen en l’àmbit jurídic.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.