2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE1 Genèric
 CE2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans amb criteris d’eficiència i eficàcia
 CE4 Genèric
 CE5 Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
 CE10 Genèric
 CE12 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge