2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204007 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I Primer
Formació bàsica 6
15204002 ECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
15204005 ELEMENTS DE DRET CIVIL Primer
Formació bàsica 6
15204001 HABILITATS DEL TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ Primer
Formació bàsica 6
15204003 HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS Primer
Formació bàsica 6
15204006 DRET DEL TREBALL I Segon
Formació bàsica 6
15204004 ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL Segon
Formació bàsica 6
15204010 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS Segon
Formació bàsica 6
15204009 SOCIOLOGIA DEL TREBALL Segon
Formació bàsica 6
15204008 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204105 DRET DEL TREBALL II Primer
Obligatòria 5
15204111 DRET MERCANTIL Primer
Obligatòria 5
15204103 DRET SINDICAL I Primer
Obligatòria 5
15204114 ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Primer
Obligatòria 5
15204116 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 5
15204119 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS Primer
Obligatòria 5
15204109 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II Segon
Obligatòria 5
15204104 DRET SINDICAL II Segon
Obligatòria 5
15204101 ECONOMIA LABORAL Segon
Obligatòria 5
15204115 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Segon
Obligatòria 5
15204112 RÈGIM D'ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 5
15204117 TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Obligatòria 5