2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204002 ECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
15204005 ELEMENTS DE DRET CIVIL Primer
Formació bàsica 6
15204004 ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL Primer
Formació bàsica 6
15204001 HABILITATS DEL TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ Primer
Formació bàsica 6
15204003 HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS Primer
Formació bàsica 6
15204007 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I Segon
Formació bàsica 6
15204006 DRET DEL TREBALL I Segon
Formació bàsica 6
15204010 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS Segon
Formació bàsica 6
15204009 SOCIOLOGIA DEL TREBALL Segon
Formació bàsica 6
15204008 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204109 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II Primer
Obligatòria 5
15204111 DRET MERCANTIL Primer
Obligatòria 5
15204103 DRET SINDICAL I Primer
Obligatòria 5
15204114 ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Primer
Obligatòria 5
15204116 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 5
15204119 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS Primer
Obligatòria 5
15204105 DRET DEL TREBALL II Segon
Obligatòria 5
15204104 DRET SINDICAL II Segon
Obligatòria 5
15204101 ECONOMIA LABORAL Segon
Obligatòria 5
15204115 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Segon
Obligatòria 5
15204112 RÈGIM D'ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 5
15204117 TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204121 DIRECCIÓ ESTRETÈGICA DE LES ORGANITZACIONS Primer
Obligatòria 6
15204106 DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM Primer
Obligatòria 6
15204120 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL Primer
Obligatòria 6
15204113 ELEMENTS DE DRET PROCESSAL Primer
Obligatòria 3
15204122 IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ Primer
Obligatòria 6
15204110 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III Segon
Obligatòria 6
15204107 DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL Segon
Obligatòria 6
15204102 MERCAT DE TREBALL APLICAT Segon
Obligatòria 6
15204118 SISTEMES LABORALS COMPARATS Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204123 FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 9
15204124 GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA Primer
Obligatòria 6
15204108 RELACIONS LABORALS ESPECIALS Primer
Obligatòria 6
15204401 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Pràctiques Externes obligatòria 9
15204301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204211 ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE Primer
Optativa 3
15204227 COMPTABILITAT Primer
Optativa 3
15204205 INSERCIÓ I DEPENDÈNCIA Primer
Optativa 3
15204213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primer
Optativa 3
15204203 RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL Primer
Optativa 3
15204229 RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA Primer
Optativa 3
15204230 RÈGIM JURÍDIC DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 3
15204206 SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Optativa 3
15204231 DRET DE COOPERATIVES Segon
Optativa 3
15204228 DRET PENAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 3
15204202 DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA Segon
Optativa 3
15204221 EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL Segon
Optativa 3
15204224 GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT I LA COMPENSACIÓ Segon
Optativa 3
15204220 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Segon
Optativa 3
15204216 LES TRANSFORMACIONS DE LA GESTIÓ PÚBLICA Segon
Optativa 3
15204217 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I SISTEMES DE BENESTAR Segon
Optativa 3
15204215 PROCEDIMENT TRIBUTARI Segon
Optativa 3
15204209 QUALITAT DE VIDA LABORAL Segon
Optativa 3
15204204 RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Segon
Optativa 3
15204201 TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI Segon
Optativa 3
15204235 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 3