2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL DRET Codi 15214003
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FURRIOLS ESPONA, CLARA
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
Adreça electrònica clara.furriols@urv.cat
a.jorda@urv.cat
pere.ripoll@urv.cat
Professors/es
FURRIOLS ESPONA, CLARA
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
RIPOLL SASTRE, PERE
Web
Descripció general En aquesta assignatura s’impartiran els coneixements fonamentals dels orígens i evolució històrico-jurídica del dret espanyol, amb especial atenció als diferents moments de creació del dret en base a l’estudi de les fonts del dret i de la seva aplicació posterior, configurant els diferents ordenaments jurídics fins arribar a la Codificació. Els continguts teòrics es completaran amb l’estudi i comprensió dels textos històrico-jurídics corresponents. La bibliografia bàsica consistirà en obres de tipus manual, així com antologia de textos per a les classes pràctiques.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent