2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Codi 15214006
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
CERRATO GURI, ELISABET
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Adreça electrònica federic.adan@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
xenia.fuguet@urv.cat
Professors/es
ADAN DOMENECH, FEDERICO
CERRATO GURI, ELISABET
FUGUET CARLES, XENIA
Web http://www.fcj.urv.cat
Informació rellevant En aquesta assignatura es preten realitzar una primera aproximació al estudiant, respecte de la organització i funcionament de la nostra administració de justícia. Estudi que es concretarà en tres grans grups: la organització judicial, el personal que intervé en l'administració de justícia des de les diferents vessants i els actes processal que es duen a terme davant dels jutgats
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent