2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE3 Genèric
 CE6 Genèric
 CE7 Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels conflictes jurídics
 CE9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge