2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Atenció personalitzada
Descripció

L'atenció personalitzada amb els estudiants es farà a través de tutories. Aquestes tutories tenen per finalitat atendre els dubtes que puguin plantejar els estudiants respecte de l'aprenentatge i seguiment de l'assignatura, i es podran fer de manera presencial (si les circumstàncies ho permeten) o en línia, si bé es prioritzaran les tutories virtuals.