2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
C4
La segona prova avaluativa consistirà en una pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 25%
Proves orals
A7
A9
La tercera prova avaluativa serà un examen oral on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura , a excepció dels que hagin alliberat la part corresponent a la primera prova 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
La primera prova avaluativa consistirà en fer un examen alliberatori d'una part del temari. Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntariament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un examen oral dels continguts de tota l'assignatura.