2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Codi 15214008
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Adreça electrònica alfonso.gonzalez@urv.cat
susana.borras@urv.cat
Professors/es
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Web http://moodle.urv.net/moodle/login/index.php
Descripció general L'assignatura Institucions de Dret Comunitari té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada.El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. Ara bé, els continguts d'aquesta assignatura es poden veure modificats si el Tractat de Lisboa entra en vigor abans del mes de gener de 2010. Si fos així, els canvis es faran públics en el moment d'iniciar-se el curs.El primer bloc es dedica a una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que des d’inicis dels anys noranta s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que engloba les Comunitats Europees preexistents i els mecanismes de cooperació intergovernamental de la Política Exterior i de seguretat Comuna i de la Cooperació Policial i Judicial en matèria penal.A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes.El tercer, quart i cinquè bloc es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic comunitari amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes comunitàries, de les relacions entre l’ordenament jurídic comunitari i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent