2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Codi 15214008
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
MORENO URPI, ALEXANDRE
Adreça electrònica alfonso.gonzalez@urv.cat
susana.borras@urv.cat
paolamilenka.villavicencio@urv.cat
alexandre.moreno@urv.cat
Professors/es
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
VILLAVICENCIO CALZADILLA, PAOLA MILENKA
MORENO URPI, ALEXANDRE
Web http://moodle.urv.net/moodle/login/index.php
Descripció general L'assignatura Institucions de Dret de la Unió Europea té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada. El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. El primer bloc constitueix una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que substitueix la Comunitat Europea. A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes. El tercer, quart i cinquè blocs es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic de la Unió Europea amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes de la Unió, de les relacions entre l’ordenament jurídic de l'UE i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent