2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Dret (2009)
 Asignaturas
  CIENCIA POLÍTICA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares