2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  CIÈNCIA POLÍTICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Genèric
 A9 Genèric
 A11 Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les diferents posicions jurídiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge