2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  CIÈNCIA POLÍTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
30 30 60
Debats
A5
A11
B6
10 0 10
Presentacions / exposicions
B2
C3
10 0 10
Treballs
B2
C3
0 10 10
Resolució de problemes, exercicis
B2
0 10 10
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A9
1 20 21
Proves pràctiques
B1
1 15 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat