2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PENAL. PART GENERAL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DRET PENAL. PART GENERAL Codi 15214104
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
Adreça electrònica maria.marques@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
Professors/es
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
TORRES ROSELL, NÚRIA
Web
Descripció general La present assignatura té per objecte l'estudi de l'anomenada Part general del Dret penal. Fonamentalment es tracta d'introduir a l'alumne en el concepte i les finalitats del Dret penal i d'estudiar el Llibre I del Codi penal espanyol on es recullen les disposicions comuns a tots els delictes (autoria, eximents, concursos,...). Es tracta de desenvolupar l'anomenada teoria jurídica del delicte i de la pena.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent