2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Els delictes contra la vida 1.1. Homicidi
1.2. Assassinat
1.3. Auxili i inducció al suicidi. Especial referència a l'eutanàsia
1.4. Avortament.
1.5. Lesions al fetus i manipulacions genètiques.
Tema 2. Els delictes contra la integritat 2.1. Lesions
2.2. Violència física o psíquica en l'àmbit familiar.
Tema 3. Els delictes contra la llibertat 3.1. Detencions il·legals
3.2. Amenaces
3.3. Coaccions
Tema 4. Els delictes contra la llibertat sexual 4.1. Agressions sexuals
4.2. Abusos sexuals
4.3. ASsetjament sexual
4.4. Exhibicionisme i provocació sexual
4.5. Prostitució i corrupció de menors.
Tema 5. El delicte d'omissió del deure d'auxili 5.1. Omissió del deure d'auxili
Tema 6. Delictes contra la intimitat i contra l'honor, 6.1. Descobriment i revel·lació de secrets
6.2. Violació de la llar
6.3. Calúmnies i injúries
Tema 7. Delictes contra les relacions familiars 7.1. Trencament dels deures de custòdia i inducció de menors a l'abandonament del domicili
7.2. Sostracció de menors
7.3. Abandonament de família, menors o incapaços
Tema 8. Delictes contra el patrimoni 8.1 Furt
8.2 Robatori
8.3. Extorsió
8.4. Robatori i furt d'ús de vehicles
8.5. Usurpació
8.6. Danys
Tema 9. Defraudacions 9.1. Estafa
9.2. Apropiació indeguda
9.3. Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues
Tema 10. Falsedats 10.1. Falsificació de moneda
10.2. Falsificació de documents públics, oficials i mercantils
10.3. Falsificació de documents privats.
10.4. Falsificació de certificats
Tema 11. Delictes contra la seguretat col·lectiva 11.1. Delictes contra la salut pública: especial referència al tràfic de drogues
11.2. Delictes contra la seguretat vial
Tema 12. Delictes contra l'Administració Pública 12.1. Prevaricació
12.2. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes
12.3. Desobediència i denegació d'auxili
12.4. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets
12.5. Suborn
12.6. Tràfic d'influències
12.7. Malversació
Tema 13. Delictes contra l'Administració de Justícia 13.1. Prevaricació
13.2. Omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la seva persecució
13.3.Encobriment
13.4.Realització arbitrària del propi dret
13.5. Acusació i denúncia falsa
13.6. Fals testimoni
13.7. Trencament de condemna
Tema 14. Delictes contra l'ordre constitucional 14.1. Rebel·lió
14.2.Delictes contra la Corona
14.3.Delictes relatius a l'exercici dels Drets fonamentals
14.4.Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.