2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Delictes contra la vida - Homicidi
- Assassinat
- Auxili i inducció al suicidi
- Llibertat i consentiment: els problemes de l'eutanàsia i l'avortament
Tema 2. Els delictes contra la integritat física - Lesions
- Violència física o psíquica en l'àmbit familiar.
Tema 3. Els delictes contra la llibertat - Detencions il·legals
- Amenaces
- Coaccions
Tema 4. Delictes contra la integritat moral - Tortura i Tracte degradant
- La tracta de sers humans
Tema 5. Els delictes contra la llibertat sexual - Agressions sexuals
- Abusos sexuals
- Assetjament sexual
- Prostitució i corrupció de menors.
Tema 6. El delicte d'omissió del deure d'auxili - Omissió del deure d'auxili
- Omissió del deure d'impedir delictes
Tema 7. Delictes contra la intimitat - Descobriment i revel·lació de secrets
- Invasions infromàtiques
- Violació de la llar
Tema 8. Delictes contra l'honor - Calúmnies i injúries
Tema 9. Delictes contra les relacions familiars - Trencament dels deures de custòdia i inducció de menors a l'abandonament del domicili
- Sostracció de menors
- Abandonament de família, menors o incapaços
Tema 10. Delictes contra el patrimoni - Furt
- Robatori
- Robatori i furt d'ús de vehicles
Tema 11. Delictes contra el patrimoni (II) - Usurpació
- Ocupació d'immobles
- Danys
- Danys informàticss
Tema 12. Defraudacions - Estafa
- Apropiació indeguda
- Administració deslleial
Tema 13. Insolvències punibles - Insolvències punibles
- Frustració de l'execució
- Bancarrota
Tema 14. Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial - Delictes contra la propietat intel·lectual
- Delictes contra la propietat industrial
Tema 15. Delictes contra el mercat i els consumidors. - Delictes contra el mercat i els consumidors
- Delictes societaris
Tema 16. Delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat social - Delictes contra la Hisenda pública
- Delictes contra la Seguretat social
Tema 17. Falsedats - Falsificació de moneda
- Falsedats documentals
- Falsificació de certificats
Tema 18. Delictes contra la seguretat col·lectiva - Delictes contra la salut pública: especial referència al tràfic de drogues
- Delictes contra la seguretat vial
Tema 19. Delictes contra l'Administració Pública - Prevaricació
- Omissió del deure de perseguir delictes
- Desobediència i denegació d'auxili
Tema 20. Delictes contra l'Administració Pública (II) - Suborn
- Tràfic d'influències
- Malversació
- Fraus a l'Administració
Tema 21. Delictes contra l'Administració de Justícia - Prevaricació
- Encobriment
- Realització arbitrària del propi dret
- Acusació i denúncia falsa
- Fals testimoni
- Trencament de condemna