2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Homicidi. Assassinat. Inducció i auxili al suïcidi.
Tema 2: Lesions. Violència de gènere. Baralla tumultuària. Consentiment en les lesions.
Tema 3: Detencions il.legals. Amenaces. Coaccions.
Tema 4: Tortures i altres delictes contra la integritat moral. Maltractament habitual. Trata d'éssers humans.
Tema 5: Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Agressions sexuals. Abusos sexuals. Abusos i agressions sexuals a menors de setze anys. Corrupció de menors. Grooming i sexting. L'excusa absolutòria.
Tema 6: Assetjament sexual. Delictes relatius a la prostitució. Prostitució de majors d'edat. Prostitució de menors d'edat. Delictes de corrupció de menors.
Tema 7: Omissió del deure de socors. Descobriment i revelació de secrets. Violació de domicili, domicilli de persones jurídiques i establiments oberts al públic.
Tema 8: Delictes contra l'honor. El delicte de calúmnia. El delicte d'injúries.
Tema 9: Delictes contra les relacions familiars. Matrimonis il.legals. Suposició de part, alteració de la paternitat, estat o condició del menor. Delictes contra els drets i deures familiars.
Tema 10: Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: qüestions generals. El delicte de furt. El delicte de robatori.
Tema 11: Les estafes. Administració deslleial. Administració indeguda.
Tema 12: Frustració de l'execució: alçament de béns i utilització de béns embargats. Insolvències punibles.
Tema 13: Alteració de preus en concursos i subhastes públiques. Danys: sabotatge informàtic.
Tema 14: Delictes relatius a la propietat intel.lectual. Delictes relatius a la propietat industrial. Delictes de competència deslleial. Delictes contra els consumidors. Delictes contra el mercat.
Tema 15: Delictes societaris. La receptació i el blanqueig de capitals. Finançament il.legal de partits polítics.
Tema 16: Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Tema 17: Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
Tema 18: Delictes contra l'ordenació del territori i l'urbanisme. Delictes contra el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes relatius a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics.
Tema 19: Delictes relatius a drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques. Cultiu, elaboració i tràfic de drogues. Fabricació, transport i distribució de precursors.
Tema 20: Delictes contra la seguretat vial.
Tema 21: Les falsedats. Falsificació de moneda i efectes timbrats. Falsedats documentals. Falsedats personals.
Tema 22: Delictes contra l'Administració Pública. El delicte de prevaricació. Nomenaments il.legals. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili. La infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
Tema 23: Suborn. Tràfic d'influències. Malversació.
Tema 24: Fraus i exaccions il.legals. Negociacions prohibides als funcionaris i abusos en l'exercici de la seva funció.
Tema 25: Delictes contra l'Administració de Justícia. Prevaricació judicial. Omissió dels deures d'impedir delictes o promoure'n la persecució. Encobriment. Realització arbitrària del propi dret.
Tema 26: Acusació i denúncia falsa. Fals testimoni. Presentació de testimonis, pèrits i intèrprets falsos. Obstrucció a la Justícia. Deslleialtat professional. Trencament de condemna i de mesures cautelars. Delictes contra l'administració de justícia de la Cort Penal Internacional.