2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Fonts d'informació
Bàsica

L'àrea de Dret penal recomana preparar l'assignatura emprant estrictament la legislació i bibliografia recomanada i desaconsella la utlització d'apunts de cap mena. 

1. Quintero Olivares, G. (Coord.), Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, 2015

2. Quintero Olivares, G. (Dir.). Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. 9a. ed. Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2011

3. Muñoz Conde, F. Derecho Penal. Parte Especial. 19a ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013

Complementària