2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET PENAL. PART GENERAL/15214104