2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A8 Genèric
 A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
 A10 Genèric
 A11 Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge