2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Fonts d'informació
Bàsica

Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer Aloy - Esteve Bosch Capdevila, Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, 2ª edición,  2009, Marcial Pons.
Lluís Puig Ferriol - Encarna Roca Trias, Institucions del dret civil de Catalunya, vol.IV. Drets reals, 2007, Tirant lo Blanch

Complementària