2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Fonts d'informació
Bàsica

MANUALS

Es recomana la darrera edició (s'indicarà a classe, a començaments del curs) del manual següent:

- Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer Aloy - Esteve Bosch Capdevila: Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Editorial Marcial Pons.

 

LEGISLÁCIÓ

- Codi Civil de Catalunya.

- Llei Hipotecària.

 

Complementària

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Com a obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña: Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Cataluña, 3 volums, Barcelona, Bosch, 2008.