2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE FAMÍLIA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DRET DE FAMÍLIA Codi 15214108
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
NASARRE AZNAR, SERGIO
Adreça electrònica martin.garrido@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
Professors/es
GARRIDO MELERO, MARTÍN
NASARRE AZNAR, SERGIO
Web http://www.fcj.urv.cat
Descripció general El matrimoni. les realcions matrimonials entre els cònjugues. Les relacions de convivència no matrimonial. la relació de parentiu. Les institucions civils de protecció de la persona.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent