2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES Codi 15214110
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
Adreça electrònica anna.pallares@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
judit.esteve@urv.cat
marta.cassany@urv.cat
laura.presicce@urv.cat
Professors/es
PALLARÉS SERRANO, ANA
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
ESTEVE IZQUIERDO, JUDIT
CASSANY VIRGILI, MARTA
PRESICCE ., LAURA
Web
Descripció general L’objectiu d’aquesta assignatura és oferir una visió general del concepte i les fonts del Dret administratiu, de l’administració pública i del règim jurídic aplicable a la relació juridicoadministrativa i a l’activitat juridicoadministrativa. Amb aquesta finalitat, s’estructura en cinc blocs temàtics. En el primer, s’analitzen l’origen històric del Dret administratiu i el concepte de Dret administratiu i d’administració pública a l’ordenament jurídic vigent. En el segon, les fonts del Dret administratiu, amb especial referència al reglament. En el tercer, la tipologia d’administracions públiques i els principis de l’organització administrativa. En el quart, el principi de legalitat i les potestats administratives, els privilegis de l’administració pública, amb especial referència a l’autotutela, i els subjectes de la relació juridicoadministrativa. I, en el cinquè, el concepte, la tipologia i el règim jurídic dels actes administratius i el procediment administratiu.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent