2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES Codi 15214110
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
Adreça electrònica josepramon.fuentes@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
judit.esteve@urv.cat
juan.alemany@urv.cat
laura.presicce@urv.cat
Professors/es
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
ESTEVE IZQUIERDO, JUDIT
ALEMANY GARCIAS, JUAN
PRESICCE , LAURA
Web
Descripció general L’objectiu d’aquesta assignatura és oferir una visió general del concepte i les fonts del Dret administratiu, de l’administració pública i del règim jurídic aplicable a la relació juridicoadministrativa i a l’activitat juridicoadministrativa. Amb aquesta finalitat, s’estructura en cinc blocs temàtics. En el primer, s’analitzen l’origen històric del Dret administratiu i el concepte de Dret administratiu i d’administració pública a l’ordenament jurídic vigent. En el segon, les fonts del Dret administratiu, amb especial referència al reglament. En el tercer, la tipologia d’administracions públiques i els principis de l’organització administrativa. En el quart, el principi de legalitat i les potestats administratives, els privilegis de l’administració pública, amb especial referència a l’autotutela, i els subjectes de la relació juridicoadministrativa. I, en el cinquè, el concepte, la tipologia i el règim jurídic dels actes administratius i el procediment administratiu.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent