2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Codi 15214111
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
CASADO CASADO, LUCÍA
Adreça electrònica josepmaria.elorduy@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
Professors/es
ELORDUY VIDAL, JOSEP MARIA
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix una visió general del règim jurídic del control de l’activitat juridicoadministrativa i de les formes de l’activitat administrativa, així com del personal al servei de l'Administració. Amb aquesta finalitat, s’estructura en quatre blocs temàtics. En el primer, s’analitzen les classes de control de l’activitat administrativa (de legalitat i oportunitat) i es fa especial referència al règim jurídic dels recursos administratius. El segon es centra en l’anàlisi del control jurisdiccional de l’activitat juridicoadministrativa. El tercer examina les diferents formes de l’activitat administrativa (limitació, sancionadora, prestació, foment, planificació i arbitral). I el quart el règim jurídic del personal al servei de l'Administració Pública.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent