2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DRET COMPARAT Codi 15214113
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
RICART MARTÍ, MARIA ENCARNACION
NASARRE AZNAR, SERGIO
GIRGADO PERANDONES, PABLO
JARIA MANZANO, JORDI
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
encarnacio.ricart@urv.cat
carmen.gomez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
NASARRE AZNAR, SERGIO
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
RICART MARTÍ, MARIA ENCARNACION
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Descripció general L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne es familiartizi amb el coneixement dels diversos sistemes jurídics al món, alhora que coneixi la metodologia del dret comparat; a les sessions pràctiques o de seminari s'introduirà a l'alumne en el coneixement d'institucions iusprivatistes o institucions iuspublicistes, des de un punt de vista comparat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent