2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 1 2
Sessió Magistral
A7
B3
2 5 7
Debats
A3
B2
10 12 22
Presentacions / exposicions
A3
B2
2 2 4
Treballs
A3
B2
C4
9 25 34
Atenció personalitzada
A3
2 0 2
 
Proves mixtes
A3
B2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat