2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 1 2
Sessió Magistral
A7
B3
20 5 25
Debats
A3
B2
10 12 22
Treballs
A3
C4
7 11 18
Atenció personalitzada
A3
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A3
1 1 2
Proves pràctiques
A3
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A3
0.5 0.5 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat