2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Fonts d'informació
Bàsica

Es recomana el següent manual: RAMOS MENDEZ, Francisco: Enjuiciamiento Criminal, 9ª lectura constitucional, edit. Atelier, Barcelona, 2010.

Altres lectures recomanades:

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3ª edic., Edit. Marcial Pons, 2007.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., (et altri): Derecho Procesal Penal, 5ª edición, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003.

- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, 2ª edic., Edit. Colex, Madrid, 2007

- GÓMEZ DE LIAÑO, F.. Proceso penal, Edit. Forum, 2003.

- LORCA NAVARRETE, y LOZANO-HIGUERO: Tratado de Derecho Procesal Penal, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003.

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO,A., BARONA VILAR: Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, 16ª edic., edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

 

Complementària