2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Fonts d'informació
Bàsica

Es recomana l'última edició del següent manual: RAMOS MÉNDEZ, Francisco: Enjuiciamiento Criminal, lectura constitucional, edit. Atelier, Barcelona.

Altres lectures recomanades (buscar l'última edició):

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, edit. Marcial Pons.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., (et altri): Derecho Procesal Penal, edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, edit. Colex, Madrid.

- GÓMEZ DE LIAÑO, F.. Proceso penal, edit. Forum.

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO,A., BARONA VILAR: Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, edit. Tirant lo Blanch, Valencia.

 

Complementària