2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Genèric
 A10 Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics actuals relacionats amb la matèria
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge