2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1º. El Derecho de la navegación marítima (I) Concepto. El buque. El naviero

Tema 2º. El Derecho de la navegación marítima (II) Los accidentes de la navegación
Tema 3º. El transporte marítimo (I) Los contratos de utilización del buque
Tema 4º. El Derecho de la navegación marítima (II) Otros contratos de auxiliares de la navegación
El contrato de pasaje
Tema 5º. Transporte de mercancías por carretera (I)

Transporte interno
Tema 6º. Transporte de mercancías por carretera (II) Transporte internacional
Tema 7º. Otros transportes Transportes especiales
Transporte por ferrocarril
Los servicios y el transporte postal
Tema 8º. Juntas arbitrales del transporte Actividades de mediación
Tema 9º. Transporte aéreo (I)
Régimen jurídico
Contrato de transporte aéreo
Tema 10º. Transporte aéreo (II) La responsabilidad del transportista aéreo
Tema 11º. Transporte multimodal
Tema 12º. Transporte de viajeros Transporte de viajeros por carretera
Contrato de pasaje marítimo
Transporte aéreo de pasajeros
Tema 13º. Contrato de viaje combinado Contrato de viaje combinado
Agencias de viaje
Tema 14º. Los contratos de logística
Tema 15º. Seguros marítimo y aéreo

Tema 16º. Seguros de transporte terrestre