2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PARLAMENTARI
   Continguts
Tema Subtema
PARLAMENT I SISTEMA DE GOVERN.

1. El Parlament com a centre del sistema de govern.
2. La posició constitucional del Parlament. L'autonomia parlamentària.
3. L’estructura dels parlaments: el bicameralisme.
4. La influència dels partits polítics en les funcions parlamentaries.


LES FONTS DEL DRET PARLAMENTARI.

1. Les disposicions constitucionals sobre les Corts i els parlaments autonòmics.
2. Els reglament parlamentari.
3. Interpretació i suplència del reglament parlamentari.
4. Els actes d'administració i gestió de les Cambres.

EL PARLAMENTARI: ESTATUT JURÍDIC I ORGANITZACIÓ EN GRUPS PARLAMENTARIS.
1. Adquisició, pèrdua i suspensió de la condició de parlamentari. Incompatibilitats.
2. La inviolabilitat.
3. La immunitat.
4. El suplicatori i l'aforament especial.
5. La suficiència econòmica.
6. El grup parlamentari.

ELS ÒRGANS DE LES CAMBRES.
1. El Ple
1. La Presidència.
2. La Mesa.
3. La Junta de Portaveus.
4. Les Comissions.
5. La Diputació Permanent.

LES FUNCIONS DE LES CAMBRES.
1. La investidura.
2. La funció legislativa.
3. La funció de control del Govern.
4. L'aprovació del pressupost.
5. Altres funcions.