2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Derecho (2009)
 Asignaturas
  DERECHO PARLAMENTARIO
   Contenidos
tema Subtema
PARLAMENT I SISTEMA DE GOVERN.

1. El Parlament com a centre del sistema de govern.
2. La posició constitucional del Parlament. L'autonomia parlamentària.
3. L’estructura dels parlaments: el bicameralisme.
4. La influència dels partits polítics en les funcions parlamentaries.


LES FONTS DEL DRET PARLAMENTARI.

1. Les disposicions constitucionals sobre les Corts i els parlaments autonòmics.
2. Els reglament parlamentari.
3. Interpretació i suplència del reglament parlamentari.
4. Els actes d'administració i gestió de les Cambres.

EL PARLAMENTARI: ESTATUT JURÍDIC I ORGANITZACIÓ EN GRUPS PARLAMENTARIS.
1. Adquisició, pèrdua i suspensió de la condició de parlamentari. Incompatibilitats.
2. La inviolabilitat.
3. La immunitat.
4. El suplicatori i l'aforament especial.
5. La suficiència econòmica.
6. El grup parlamentari.

ELS ÒRGANS DE LES CAMBRES.
1. El Ple
1. La Presidència.
2. La Mesa.
3. La Junta de Portaveus.
4. Les Comissions.
5. La Diputació Permanent.

LES FUNCIONS DE LES CAMBRES.
1. La investidura.
2. La funció legislativa.
3. La funció de control del Govern.
4. L'aprovació del pressupost.
5. Altres funcions.