2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PARLAMENTARI
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura per part dels professor.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema amb la col·laboració d'un diputat o lletrat del parlament. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Pràctiques de camp/sortides Visita al parlament i/o altres institucions relacionades.
Simulació Estratègia que reprodueix en un espai real situacions a les quals els estudiants, assumint el seu rol, han de donar resposta.
Atenció personalitzada Atenció a l'estudiant per assessorament o resolució de dubtes.