2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Derecho (2009)
 Asignaturas
  DERECHO PARLAMENTARIO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitat encaminada a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura per part dels professor.
Seminarios Treball en profunditat d'un tema amb la col·laboració d'un diputat o lletrat del parlament. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Prácticas de campo / salidas Visita al parlament i/o altres institucions relacionades.
Simulación Estratègia que reprodueix en un espai real situacions a les quals els estudiants, assumint el seu rol, han de donar resposta.
Atención personalizada Atenció a l'estudiant per assessorament o resolució de dubtes.