2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PARLAMENTARI
   Fonts d'informació
Bàsica

ALONSO DE ANTONIO, J.N., Derecho Parlamentario, Barcelona, Ed. Bosch, 2000.

            -Introducción al Derecho Parlamentario español, Madrid, Dykinson, 2002.

FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, C., Sistema electoral, partidos políticos y parlamento, Madrid, Colex, 2008.

GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, P., Manual de Técnica Legislativa, Madrid,  Civitas, 2011.

PAU i VALL, F., Parlamento y Diputado, Tecnos, 2011.

PITARCH, I., VICENS, F., SOBREQUÉS, J., El Parlament de Catalunya, Publicacions del Parlament de Catalunya, 2001.

GARCÍA COSTA, F.M., La función electoral del Parlamento, Atelier, 2009.


Complementària