2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat espanyola amb els valors de la comunitat internacional
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A7 Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
 A9 Genèric
 A10 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge