2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
   Continguts
Tema Subtema
I. L'ordenament estatal i europeu del principi d'igualtat per raó de gènere. La violència contra les dones.
II. El mainsteaming de gènere en les polítiques europees.
III. La regulació espanyola i europea del principi de no discriminació per raó de gènere en el dret privat.
I.1. La protecció jurídica de les dones: les questions de gènere en els instruments jurídics nacionals i internacionals.

I.2. Violència de Gènere: marc normatiu i mecanismes de protecció de les víctimes.

I.3. Conseqüències civils derivades de la violència de gènere.

II.1. Polítiques europees i perspectiva de gènere.

II.2. La transversalitat de la perspectiva de gènere: definició, eines i avaluacions.

III.1. Les principals directives europees en la implementació del principi de no discriminació per raò de gènere en la contractació.

III.2 Anàlisi de la legislació espanyola i la implementació de les directives europees sobre no discriminació per raó de gènere en els contractes civils i mercantils.