2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició sobre els continguts de l'assignatura
Seminaris Treball en profunditat d'un tema amb la participació d'un especialista sobre el tema. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'un cas o elaboració d'un treabll de recerca previament definit per les professores.
Atenció personalitzada Temps dedicat a l'atenció de l'alumne per resoldre dubtes o qüestions relacionades amb l'assignatura.