2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A1
A7
B6
Participació dinàmica en els seminaris de l'assignatura 40%
Resolució de problemes, exercicis
A1
A4
B3
B6
Elaboració d'un treball de recerca o resolució d'un cas que serà previament definit per les professores 50%
Altres  

Valoració de l'actitud de l'estudiant i del seu seguiment individual

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria s'haurà de superar una prova sobre els continguts de l'assignatura.