2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
   Continguts
Tema Subtema
1. LA REGULACIÓ LEGAL DE L’ARBITRATGE 1. Fonts
2. Concepte
3. Classes
3.1.Arbitratge de dret i arbitratge d’equitat
3.2. Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional
3.3. Arbitratge ritual i irritual
4. Naturalesa jurídica del arbitratge
4.1. Teories contractualistes
4.2.Teories jurisdiccionalistes
4.3 Teories intermitges

2. EL CONVENI ARBITRAL 1. Concepte
2.Contingut
3. Forma
4. Efectes

3. ELS ÀRBITRES 1. Número
2. Capacitat
3. Nomenament
3.1. De forma directa per les parts
3.2. Mitjançant un tercer
3.3. De forma judicial
4. Legitimació
5. Drets i deures

4. EL PROCEDIMENT ARBITRAL 1. Principis generals
1.1 Llibertat de forma
1.2 Lloc i idioma
1.3 Terminis
2. Desenvolupament del procediment
2.1. Inici
2.2. Oposició
2.3. Prova
2.4. Desestiment
3. El laude
4. Anul•lació del laude
5. Mesures cautelars
6. Execució forçosa

5. L’ARBITRATGE INTERNACIONAL 1. Convenis internacionals
2. Execució de laudes estrangers
3. Normes de dret internacional privat