2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A7
B2
5 5 10
Seminaris
A3
A7
2 8 10
Simulació
B2
C1
10 25 35
Presentacions / exposicions
B5
2 8 10
Atenció personalitzada
B2
0 0 0
 
Proves objectives de tipus test
A3
A7
B2
2.5 6.5 9
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat