2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 15214301
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Treball fi de grau Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
PALLARÉS SERRANO, ANA
Adreça electrònica alberto.reig@urv.cat
rosa.rodriguez@urv.cat
ana.gimenez@urv.cat
mario.ruiz@urv.cat
josebernardo.herrero@urv.cat
pedro.delpozo@urv.cat
a.jorda@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
federic.adan@urv.cat
estela.rivas@urv.cat
maria.font@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
diana.marin@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
jordi.barrat@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
joan.pico@urv.cat
encarnacio.ricart@urv.cat
reyes.barrada@urv.cat
carmen.gomez@urv.cat
hector.simon@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
antonia.anguita@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
julia.gifra@urv.cat
milenka.villca@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
victor.merino@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
jorge.muria@urv.cat
diego.delosriscos@urv.cat
Professors/es
REIG TAPIA, ALBERTO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
GIMÉNEZ COSTA, ANA
RUIZ SANZ, MARIO
HERRERO MARTIN, JOSÉ BERNARDO
DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO MARIA
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
PALLARÉS SERRANO, ANA
ADAN DOMENECH, FEDERICO
RIVAS NIETO, MARÍA ESTELA
FONT MAS, MARIA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
NASARRE AZNAR, SERGIO
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
BARRAT ESTEVE, JORDI
CERRATO GURI, ELISABET
CASADO CASADO, LUCÍA
PICÓ JUNOY, JOAN
RICART MARTÍ, MARIA ENCARNACION
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
SIMON MORENO, HECTOR
TORRES ROSELL, NÚRIA
ANGUITA MORERA, ANTONIA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
GIFRA DURALL, JULIA
VILLCA POZO, MILENKA
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
MORELL CALVO, MIRIAM
COCCIOLO ., ENDRIUS ELISEO
MURIA LOPEZ, JORGE
DE LOS RISCOS HIDALGO, DIEGO
Web
Descripció general Al treball fi de grau s'han d'integrar els coneixements teorico-pràctics assolits al llarg del grau i és un treball que s'ha de desenvolupar de forma analítica, creativa i crítica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent